Tekster til website og branding på LinkedIn til rådgivningsvirksomhed

Manglende stemme på hjemmeside

Det nordjyske energirådgivningshus havde ganske vist en hjemmeside, da vi startede vores samarbejde.

De var bare ikke tilfredse med den. Teksterne var svære at forstå, og de talte ikke med deres egen stemme.

Nødvendigt at kommunikere simpelt

Eftersom KNN Energirådgivnings service kan være svær at forstå for den normale mand, var der behov for simple tekster. Tekster, der talte til modtageren, ikke forbi.

De mange faglige udtryk, som gør sig gældende i branchen, var til ingen nytte for den gængse modtager.

Derfor stod KNN Energirådgivning overfor en relancering af deres hjemmeside.

Intet fokus på sociale medier

Ligesom så mange andre virksomheder havde KNN Energirådgivning en Facebook virksomhedsside.

Men de var ikke aktive. Og på LinkedIn var de slet ikke repræsenteret med en virksomhedsside.

Manglende struktur over digitalt indhold

KNN Energirådgivnings medarbejdere havde ganske vist personlige profiler på LinkedIn, men de var inaktive. Det så Kjærup Kommunikation som uudnyttet potentiale, da de også rådgiver virksomheder og boligforeninger.

Vi måtte derfor udarbejde en struktureret plan over værdiskabende indhold, der kunne øge deres kendskabsgrad på de sociale medier.

Du kan læse mere om struktureret planer og planlægning på LinkedIn lige her.

KKN
KKN Energirådgivning
kkn

Indhold på website, der er til at forstå

For at kunne kommunikere KNN Energirådgivnings værdier og kernekompetencer ud, startede vi med et dybdegående interview.

Her fik vi klarlagt den stemme, som skulle være gennemgående på hele hjemmesiden.

Dernæst lavede vi en begrebsafklaring, hvor vi oversatte svære faglige begreber til letforståeligt sprog.

Du kan blive klogere på skarpe tekster til web ved at klikke lige her.

Enkel hjemmeside med egen stemme

Resultatet af vores arbejde blev en hjemmeside med tre simple inddelinger af deres ydelser.

Nu er der altså ikke noget at rafle om, når man søger rådgivning indenfor energi.

Herefter præsenterede vi om os-sektionen på forsiden, så modtageren hurtigt får et godt indtryk af virksomhedens værdier.

Øget aktivitet med organisk indhold

Gennem værdiskabende indhold har vi øget KNN Energirådgivnings eksponeringsgrad markant på de sociale medier.
Vi har arbejdet med:

✅ LinkedIn virksomhedsside
✅ LinkedIn personlig branding
✅ Facebook virksomhedsside

LinkedIn og personlig branding

Niclas Rieper, som er partner i den nordjyske virksomhed, har mærket effekten af personlig branding. I kraft af sin rolle som partner er han en oplagt brandambassadør for KNN Energirådgivning.

Vi har rådgivet Niclas ift. hvilket indhold, han skal sende ud, så han sørger for variation, og dermed skaber og fastholder interesse i sit LinkedIn netværk.

✅ Idéer til opslag
✅ Tekst og korrektur
✅ Redigering og undertekster

Niclas har på kort tid udvidet sit LinkedIn netværk fra knap 300 til over 420 forbindelser.

I casen med KNN Energirådgivning arbejdede vi også med at italesætte menneskene mere end produktet i KNN Energirådgivning.

Skal vi også hjælpe dig?

Er du i tvivl om sociale medier, så kontakt os på +45 61 90 00 85 eller info@kkommunikation.dk