IT-virksomhed udvider website med ydelsessider og SEO-indhold

Manglende klarhed over ydelser

Da Thinggaard IT kontaktede Kjærup Kommunikation, var de i gang med at udvide deres website. Siden starten af 2020 havde de banket afsted, uden at gøre ret meget væsen af deres digitale fundament – nemlig website.

Derfor kunne der nemt opstå uklarhed over, hvad kunderne egentlig kunne få hjælp til hos Thinggaard IT.

Uddybelse af relevant indhold

Udvidelsen af Thinggaard ITs website bestod i sin enkelthed af ydelsesformuleringer. Deres udgangspunkt var, at de havde en forside, der kort beskrev, at de arbejdede med IT og support, men dybden manglede.

Derfor skulle der skrives relevante landingssider, der forklarede deres gode IT-løsninger.

Svære faglige termer indenfor IT

Med erfaringer og beretninger fra Thinggaard IT vidste vi, at de faglige termer indenfor IT kunne blive et problem.

Når vi skal tiltrække og fastholde en læser, sker det sjældent ved at tale uforståeligt og fagligt tungt.

Derfor skulle de kommende tekster skrives i lægmandssprog.

Farligt at overkommunikere

Ofte ses det, at IT-virksomheder taler hen over modtagerens hoved.

Det efterlader modtageren forvirret, og i stedet for at søge afklaring, bevæger modtageren sig måske videre til en IT-virksomhed, der kommunikerer forståeligt.

Tinggaard
Tinggaard

Klarlæggelse af ydelser på nyt website

I samarbejde med Thinggaard IT lagde vi en klar struktur over, hvordan deres IT-ydelser er pakket ind. Nu hersker der ingen tvivl om, at de tilbyder:

✅ IT-drift
✅ IT-support
✅ Microsoft 365
✅ IT-sikkerhed
✅ Backup-løsninger

Udarbejdelse af SEO-venligt indhold

Dernæst skulle der udarbejdes indhold til de respektive landingssider.

Indledningsvis opridser teksterne fordelene ved hver enkelte service. Dernæst går vi i dybden med, hvordan produktet fungerer i praksis.

Og slutteligt runder vi af med at opridse en masse spørgsmål, der både skaber værdi for modtageren, der har spørgsmål, samt værdi for Google.

Dynamisk sprogbrug, der involverer modtageren

Igennem alt indhold på tværs af landingssiderne involverer vi modtagerne. Det gør vi ved at kommunikere i et levende og dynamisk sprog, der inddrager læseren.

Det sker blandt andet gennem sprog i nutid, personlige stedord og imperativer.

Det dynamiske sprog skal gerne resultere i, at læseren bliver længere tid på siden – hvilket kan genere et lead, eller i det mindste styrke sidens validitet i SEO-regi.

CTA og gratis sparring

På de nye landingssider lavede vi også mange CTA’s (call-to-actions), der opfordrer modtageren til at tage kontakt.

Her har vi i flere henseender tilbudt ‘Uforpligtende samtale’ og ‘Få en gratis sparring’. Alle CTA’er er naturlige opfordringer til, at modtageren kontakter Thinggaard IT.

Ydermere samarbejder vi med Thinggaard IT om branding på LinkedIn.

Tinggaard
Tinggaard

Skal vi også hjælpe dig?

Er du i tvivl om sociale medier, så kontakt os på +45 61 90 00 85 eller info@kkommunikation.dk