Kjærup Kommunikation handels- og aftalebetingelser

Når man som kunde benytter Kjærup Kommunikations service på fast månedlig basis herunder; opslag og indlæg til sociale medier, annoncering på sociale medier og lignende digital markedsføring, accepteres det samtidig mellem Kunde og Kjærup Kommunikation, at de følgende betingelser er gældende for aftalen om fast samarbejde.

Den følgende aftale definerer og uddyber betingelser og forpligtelser i forbindelse med faste samarbejder med Kjærup Kommunikation.

Aftale og oprettelse

Når et fast samarbejde mellem Kjærup Kommunikation og kunde indgås, gives der tilladelse til at tilgå aftalte profiler og sider på aftalte sociale medier. Der faktureres altid tre måneder forud i tid, og samarbejdet fornys automatisk hver tredje måned, medmindre kunde giver besked. Det kan komme på tale, at Kjærup Kommunikation kræver opstartsgebyr alt efter opgavens størrelses omfang.

Ingen binding og betaling

Én af grundværdierne i Kjærup Kommunikation er gennemsigtighed. Vores produkter og samarbejde skal være til at gennemskue. Siden start har vi derfor kørt uden binding og dette vil fortsat være tilfældet. Dog har vi også brug for økonomisk sikkerhed. Dette betyder, at udover fakturering tre måneder frem i tid, så er opsigelse gældende efter fortløbende måned + én måned.

I den faste aftale, der indgås mellem Kjærup Kommunikation og kunde, er der fastsat et stykke arbejde af et vist omfang til en fast pris. Misligholdes eller misbruges dette omfang, vil der blive pålagt merbetaling. I samme henseende vil der blive anmodet om betaling fra kunde for merarbejde, som ikke er en del af det faste, aftalte stykke arbejde.

Deadlines for indhold

Deadlines som er forelagt kunden på udkast fra Kjærup Kommunikation skal overholdes.

Lige så snart at Kjærup Kommunikation har afleveret et udkast, har vi overholdt vores del af den faste aftale. Hvis deadlinen overskrides fra kundens side, kan Kjærup Kommunikation være i sin ret til at udsætte eller i værste fald ikke udgive det planlagte indhold.

Hvis udkastet godkendes af kunden indenfor tidsrammen, og der i overensstemmelse med Kjærup Kommunikation er enighed om, at det godkendte skal udgives, vil ændringer i det planlagte blive faktureret på timebasis udover den faste pris.

Et eksempel kunne være, at to annoncer, som Kjærup Kommunikation har lavet udkast til, er blevet godkendt d. 1. september, hvorefter kunden kommer med ændringer efter godkendelse.

Her er Kjærup Kommunikation i sin gode ret til at fakturere for disse ændringer.

Kommunikation og åbenhed i samarbejdet

Al kommunikation om indhold, annoncer, tekster og lignende markedsføring foregår som udgangspunkt over mail. I er også altid velkommen til at kontakte os via telefon eller LinkedIn. Der må også gerne sendes billede-og videomateriale via mail gerne med hjælp fra WeTransfer – eventuelt via Messenger, men dette aftales med Kjærup Kommunikation.

Hos Kjærup Kommunikation sætter vi pris på det tætte samarbejde. Vi løfter vores kunders virksomheder gennem digital markedsføring, men det er vores kunder, der er eksperter i deres forretningsområder. Derfor er vi altid lydhøre overfor jeres forslag, når det kommer til markedsføring af jeres virksomhed. Dog beder vi om respekt for, at vi også er eksperter indenfor vores område, og vi ved, hvad der virker. Vi opfordrer jer til, at I stoler på vores anbefalinger.

GDPR og beskyttelse af persondata

Kjærup Kommunikation indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på dette website, medmindre den besøgende selv giver oplysningerne i form af kundeoprettelse og herunder generel kontaktinformation. Kjærup Kommunikation behandler udelukkende de personoplysninger, som er nødvendige og relevante for varetagelsen af kundens og Kjærup Kommunikations samarbejde – hvilket betyder almindelige personoplysninger, og dermed ikke CPR.nr eller andre personfølsomme oplysninger.

Kodeord og logins

I et samarbejde med Kjærup Kommunikation, kan der, i tilfælde af samarbejde om indhold på sociale medier eller websites, videregives sårbare informationer fra kundes side: logins, passwords, fortrolige forretningsoplysninger og lignende. Vi opbevarer altid personfølsomme data fortroligt i vores samarbejder.

Misligholdelse af samarbejdet

Oplever Kjærup Kommunikation, at samarbejdet bliver misligholdt, krænket, uprofessionelt, truende, fornærmende eller af lignende part, er vi i vores gode ret til at ophæve samarbejdet. Kjærup Kommunikation forpligter sig ikke til brug af omtale, medmindre vi har accepteret det på skrift.

Fortrolighed

Kjærup Kommunikation og kunde er forpligtet til at overholde gensidig fortrolighed i hensyn til fortrolige oplysninger og informationer, som er videregivet under samarbejdet – herunder møder og skriftlige korrespondancer. Dette gør sig gældende uanset, hvor og hvornår informationen deles.